Kniha je koncipována jako didakticko – turistický průvodce městem. Přináší příběhy jednotlivých domů a ulic, nahlíží do života jejich obyvatel a vzpomíná na dnes už téměř zapomenuté osoby, řemesla či události. Podkladem pro tuto knihu byly autentické vzpomínky žijících pamětníků, zápisky či psané vzpomínky těch, kteří už tento svět opustili, archivní materiály, články a především knihy novohradského archiváře Antona Teichla o historii města.
Na město Nové Hrady v této knize nevzpomínají pouze místní rodáci žijící ve městě, ale také ti, kteří zde v minulosti bydleli nebo zde prožili část dětství se svými rodiči. V jejich vyprávění ožívá období první republiky, situace v době 2. světové války i po ní. Některé z příběhů jsou úsměvné, jiné popisují události méně veselé až tragické. V knize ale také najdete i příběhy a osudy z jiných období novohradské historie.
Kniha formátu A5 má 127 stran a je vázana v tvrdé vazbě. Naleznete v ní 25 kapitol uspořádaných jako zastávky na prohlídkové trase, která ovšem není v terénu značena, ale pouze popisována v knize. Procházka začíná u starého hradu. Asi v polovině vychází z města a vede až k buquoyské hrobce. Od hrobky se projdeme novým městem do zámeckého parku a z něj zpět do města. Trasa končí na náměstí u radnice, nebo si ji můžete ještě prodloužit do ulice 5. května a skončit před Českým domem v místech, kde kdysi stávala hradba a městská Horní brána.
Další informace o této knize můžete získat na e-mailové adrese mail@novehradyhistorie.cz.