Před koncem roku 2007 dokončila Novohradská občanská společnost další z řady svých projektů, které se jí podařilo zrealizovat za pomoci některého z fondů Evropské unie. Projekt Příběhy domů v podstatě volně navazuje na již dříve dokončenou „trilogii“ Pamětí Novohradska, Pamětí Vitorazska a Pamětí Slepičích hor. Na rozdíl od ní se však soustředí pouze na historii města Nové Hrady a tu se snaží představit místním obyvatelům, především pak mládeži.
Realizace projektu začala koncem roku 2006, kdy byl projekt podpořen z programu Místní akční skupiny Sdružení Růže „CESTOU 5K“ a získal tak finanční příspěvek z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Výsledkem projektu se po téměř roční realizaci stala kniha Příběhy novohradských domů a internetové stránky www.novehradyhistorie.cz.
Součástí projektu je také interaktivní hra, která propojuje tuto knihu s internetovými stránkami a putováním po městě. Při procházce městem se tedy snažte pozorně sledovat domy, jejich okolí či zdánlivě nepodstatné detaily. Otázky, které Vás ve hře čekají, pak zodpovíte mnohem snadněji…
Kromě práce a úsilí nejužšího realizačního týmu v čele s autorem publikace Mgr. Vl. Hokrem ml., je třeba vyzdvihnout ochotu všech, kteří se rozhodli podělit se o své vzpomínky a ocenit přístup Státního oblastního archivu Třeboň, Státního okresního archivu České Budějovice a Národního památkového ústavu České Budějovice. Díky vstřícnosti pracovníků těchto institucí se podařilo obohatit publikaci a internetové stránky o řadu zajímavých a v některých případech i dosud nepublikovaných materiálů.

 
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF)
 
PROJEKT JE SOUČÁSTÍ STRATEGIE „CESTOU 5 K“,
KTERÁ JE REALIZOVÁNA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINOU
SDRUŽENÍ RŮŽE

 

PŘEKLAD TĚCHTO STRÁNEK DO NĚMECKÉHO JAZYKA JE JEDNOU
Z AKTIVIT PROJEKTU "PO STOPÁCH SPOLEČNÉ HISTORIE"
 
PROJEKT „PO STOPÁCH SPOLEČNÉ HISTORIE" BYL PODPOŘEN PROGRAMEM „EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE RAKOUSKO-ČESKÁ REPUBLIKA 2007-2013" A JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (ERDF)